Zapytanie ofertowe_244_WZP_2020 | Weryfikacja poprawności wykonania instalacji elektrycznej oraz przeprowadzenie czynności kontrolnopomiarowych instalacji Automotycznych Toalet Miejskich