ZZW_Konica458_7_kkaluska_2020-09-24_13-23-03-995_0001 | Przeprowadzenie oceny funkcjonowania przestrzeni pl. Grzybowskiego w kontekście różnych grup użytkowników