ZZW_Konica458_7_kkaluska_2020-09-07_16-07-59-041_0001 | Przeprowadzenie oceny funkcjonowania przestrzeni pl. Grzybowskiego w kontekście różnych grup użytkowników