zał. nr 5 do zapytania i zał. nr 3 do wzoru mowy PROJEKT wkładów_metalowych | Dostawa wraz z rozładunkiem 252 sztuk wkładów do donic