zał. nr 4 do zapytania i zał. nr 1 do wzoru umowy- specyfikacja wdładów | Dostawa wraz z rozładunkiem 252 sztuk wkładów do donic