zał. nr 2 do zapytania i zał. nr 2 do wzoru umowy- kosztorys ofertowy | Dostawa wraz z rozładunkiem 252 sztuk wkładów do donic