Protokół 252_WZP-2020 | Kompleksowa obsługa i realizacja cyklu bezpłatnych rejsów promujących żeglugę pasażerską o charakterze rekreacyjno-edukacyjnymna warszawskim odcinku Wisły