Zał 2 – zakres prac | Przeprowadzenie badań i opracowanie raportu dotyczącego efektywności zastosowania nowych, eksperymentalnych doborów opartych o rośliny synantropijne wzdłuż wybranych ulic Warszawy