załącznik nr 4 do zapytana wzór umowy usunięcie karp i wymiana ziemi | Prace ogrodnicze polegające na usunięciu karp i wymianie ziemi na urodzajną.