załącznik nr 3 do zapytania warunki wykonania umowy wymiana ziemi Żeromski | Prace ogrodnicze polegające na usunięciu karp i wymianie ziemi na urodzajną.