załącznik nr 2 do zapytania formularz ofertowy | Prace ogrodnicze polegające na usunięciu karp i wymianie ziemi na urodzajną.