załącznik nr 1 do zapytania -mapa | Prace ogrodnicze polegające na usunięciu karp i wymianie ziemi na urodzajną.