SZZW_Konica18082909240 | Prace ogrodnicze polegające na usunięciu karp i wymianie ziemi na urodzajną.