protokół z postępowania | Prace ogrodnicze polegające na usunięciu karp i wymianie ziemi na urodzajną.