Informacja o wyniku postępowania -Skwer Ad Astra | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania „Modernizacja Skweru Ad Astra w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy”