ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
26 października 2018 | Postępowanie 474/WZP/2018

Opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących realizacji projektu pn. „Poprawa drożności i powiązań Głównego Korytarza Północno-Centralnego w obszarze NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły na terenie m.st. Warszawy” dofinansowanego w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna POIiŚ 2014-2020

Share

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Share