Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia | Park kieszonkowy na Kruczej