1228 – protokół z rozstrzygnięcia 2 | Park kieszonkowy na Kruczej