Zapytanie ofertowe – stoisko | Organizacja wraz z obsługą stoiska edukacyjno-promocyjnego Zarządu Zieleni m.st. Warszawy podczas imprezy plenerowej pt. „Przestrzeń Wolności”