rozstrzygnięcie | Organizacja wraz z obsługą stoiska edukacyjno-promocyjnego Zarządu Zieleni m.st. Warszawy podczas imprezy plenerowej pn. „Europa zmienia metropolię warszawską”.