rozstrzygnięcie piknik | Organizacja wraz z obsługą stoiska edukacyjno-promocyjnego Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, podczas imprezy plenerowej – Pikniku Europejskiego