Zalacznik-nr-1-do-zapytania_oswiadczenie-wykonawcy-dotyczace-braku-podstaw-wykluczenia | Organizacja i prowadzenie 13 zajęć edukacyjnych w Pawilonie Edukacyjnym Kamień