Protokół z postępowania | Organizacja i prowadzenie 13 zajęć edukacyjnych w Pawilonie Edukacyjnym Kamień