Załącznik nr 4 – OPZ | Organizacja cateringu na spotkania konsultacyjne, informacyjne organizowane przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy