Zapytanie ofertowe | Wykonanie wraz z dostawą i montażem meblowej zabudowy z oszkleniem do kancelarii podawczej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy