ZZW_Konica458_7_kkaluska_2020-11-04_12-27-24-352_0001 | Opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego broszury edukacyjnej dotyczącej walorów przyrodniczych Doliny Środkowej Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Golędzinowa i najbliższych okolic