Zal nr 1 do ZO_269 | Zakup i montaż 15 odnóg cumowniczych oraz 20 knag cumowniczych do pomostów pływających w Porcie Czerniakowskim