Zapytanie Ofertowe_269WZP2020 | Wykonanie zabezpieczenia antypoślizgowego na trapach prowadzących na pomosty pływające w Porcie Czerniakowskim