Protokół z postępowania | Wykonanie zabezpieczenia antypoślizgowego na trapach prowadzących na pomosty pływające w Porcie Czerniakowskim