Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie zawartej umowy | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy przejścia dolnego dla dużych zwierząt pod ulicą Pułkową (DK7)