Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa | Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla budowy przejścia dolnego dla dużych zwierząt pod ulicą Pułkową (DK7)