Załącznik1b do ZO_Warunki przyłączenia energetycznego dla obiektów Prochowni Północnej i Prochowni Południowej nr NDLW 23087 2017 (1) | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń niezbędnych do realizacji robót.