Załącznik1a do ZO_Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z dnia 8.11.2018 PRO.DPR.669.9438.2017.342609.17.MSu.MG-zał. | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń niezbędnych do realizacji robót.