Załącznik nr 3 – Galeria Metro Świętokrzyska – Specyfikacja techniczna | Opracowanie i produkcja spotów promocyjnych Pawilonu Edukacyjnego Kamień