Załącznik nr 2 – Komunikacja – Specyfikacja techniczna | Opracowanie i produkcja spotów promocyjnych Pawilonu Edukacyjnego Kamień