Zał. nr 4 projekt.bmp | Dostawa i posadzenie krzewów i bylin jesienią 2020 r. i wiosną 2021 r. na terenie zarządzanym i administrowanym przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wokół Stawów Brustmana w dzielnicy Bielany m.st. Warszawa wraz z ich pielęgnacją w 2021 r.