Zał. nr 1 Zakres prac i cen jednostkowych | Dostawa i posadzenie krzewów jesienią 2020 r w pasach drogowych na terenie m.st. Warszawy w 7 lokalizacjach