ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
Maj 2017 | Postępowanie 83/WZP/2017

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej inwestycji pn. Utworzenie PARKU WOKÓŁ STAWU SŁUŻEWIECKIEGO, pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji

Share
Przedmiotem zamówienia jest:
– opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej inwestycji pn Utworzenie PARKU WOKÓŁ STAWU SŁUŻEWIECKIEGO PRZY UL. PUŁAWSKIEJ/RZYMOWSKIEGO W WARSZAWIE, WRAZ Z POMOSTEM dz.ew. nr 5,6,7 obr. 10421
– pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji , której zakończenie planowane jest do 30 listopada 2017 r.
 Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy wobec oczywistej omyłki pisarskiej jaka pojawiła się w ogłoszeniu dot. zamówienia publicznego na:
1. opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej inwestycji pn. Utworzenie PARKU WOKÓŁ  STAWU SŁUŻEWIECKIEGO  PRZY UL. PUŁAWSKIEJ/RZYMOWSKIEGO W WARSZAWIE , WRAZ Z POMOSTEM dz. ew. nr 5,6,7 obr. 10421
2. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, której zakończenie planowane jest do 30 listopada 2017r.
prostuje tę oczywistą omyłkę w ten sposób, że punkt 8 zapytania nr 83/WZP/2017 otrzymuje brzmienie:
Z
amawiający dokona oceny ofert biorąc pod uwagę następujące kryteria i ich wagę:
1. Cena (C) – 60 %
2. Termin wykonania etapu I (T) – 20%
3. Doświadczenie (D) – 20%

Dokumenty do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Projekt budowlany
  3. Kopia pozwolenia na budowę
  4. Korekta oczywistej omyłki pisarskiej
  5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Share