Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
24 lipca 2020 | Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż barki znajdującej się w Porcie Czerniakowskim

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż barki znajdującej się w Porcie Czerniakowskim

Share

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż barki znajdującej się w Porcie Czerniakowskim

Regulamin komisji przetargowej

Regulamin pisemnego przetargu nieograniczonego

Zarządzenie Nr 67_2020

Umowa nasprzedaż barki

Sprzedaż barki_Klauzula_informacyjna_zgoda

Sprzedaż barki_Oswiadczenie_zgoda_przetwarzanie

Komunikat o unieważnieniu przetargu

Newsletter
Share