Sprzedaż barki_Oswiadczenie_zgoda_przetwarzanie_v.1.1 | Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż barki znajdującej się w Porcie Czerniakowskim