Regulamin pisemnego przetargu nieoraniczonego | Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż barki znajdującej się w Porcie Czerniakowskim