Zapytanie ofertowe – Prace zabezpieczające biofiltr… POS 25.09.2020 | Prace zabezpieczające biofiltr w Porcie Czerniakowskim – dosadzenia bylin wodnych w sekcji hydrofiltrowej podczyszczalnika biologicznego