Załącznik nr 3 – projekt nasadzeń bylinowych | Prace zabezpieczające biofiltr w Porcie Czerniakowskim – dosadzenia bylin wodnych w sekcji hydrofiltrowej podczyszczalnika biologicznego