Załącznik nr 2 – lokalizacja prac i dokumentacja fotograficzna | Prace zabezpieczające biofiltr w Porcie Czerniakowskim – dosadzenia bylin wodnych w sekcji hydrofiltrowej podczyszczalnika biologicznego