Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia | Prace zabezpieczające biofiltr w Porcie Czerniakowskim – dosadzenia bylin wodnych w sekcji hydrofiltrowej podczyszczalnika biologicznego