Protokół z przeprowadzonego postępowania | Prace zabezpieczające biofiltr w Porcie Czerniakowskim – dosadzenia bylin wodnych w sekcji hydrofiltrowej podczyszczalnika biologicznego