Załącznik nr 2 | Opracowanie operatu wodnoprawnego i pozyskanie w imieniu zamawiącego pozwolenia wodonoprawnego