Zapytanie ofertowe | Projekt rewitalizacji terenu zieleni wokół OSIR – Mokotów oraz projekt placu zabaw przy ul. Gibalskiego w Warszawie wraz z towarzyszącymi elementami zagospodarowania terenu.