Załącznik nr 4 Warunki realizacji umowy oraz standardy jakościowe wykonania prac | Oczyszczenie i remont budek lęgowych