Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY | Oczyszczenie i remont budek lęgowych